Den besynnerliga händelsen med hunden om natten

Mark Haddon, 2003

Christopher är femton år och lider av en lindrig form av autism. En dag hittar han mrs Shears hund ihjälslagen och bestämmer sig som självaste Sherlock Holmes för att lösa fallet. Men under den döda hunden ligger lögner och dunkla känslor begravda.

Jag blev fullständigt tagen av Christopher, av hans mod och beslutsamhet och rörande omsorger om sin råtta – av hans inneboende värme och mänsklighet …

Kerstin Lindman-Strafford i Hufvudstadsbladet