Artiklar för Kunskapscenter för Jämlik vård

Jag har utfört flera uppdrag som skribent för Kunskapscentrum för Jämlik vård (KJV) – en enhet inom Västra Götalandsregionen. I magasinet ”Ingen kvalitet i vården utan jämlikhet!” har jag skrivit artiklar om jämställdhetsprojekt som genomförts på olika enheter inom regionen som till exempel BB och gynavdelning 45 på Norra Älvsborgs Länssjukhus och akutmottagningen och röntgenavdelningen på Alingsås Lasarett.