Dokumentation

Sedan 2005 har jag dokumenterat ett stort antal företagskonferenser, rundabordssamtal, workshopar, fokusgruppssamtal, framtidsverkstäder, föreläsningar och open space-möten i samarbete med Ingela Adamsson på Löfgren & Adamsson, Lena Gunnarsson på Kunskapscenter för Jämlik vård, Malin Kennerud på Kennerud Kommunikation & Processledning och Sophia Kaså på Katalysator.

Hör gärna av dig om du vill ha referenser.

Katalysator har anlitat Ulrika på Orda Om vid ett flertal tillfällen för att få hjälp med dokumentationer av konferenser och workshopar samt vid transkribering. UlrIka är snabb, lyhörd, flexibel och en tillförlitlig samarbetspartner.

Sophia Kaså, Katalysator