Gör det jämnt i praktiken

Jag har språkgranskat alla artiklar i ”Gör det jämnt i praktiken” – ett magasin som gavs ut under våren 2008. Texterna berättar om olika jämställdhetsintegreringsarbeten som genomförts inom ”Gör det jämnt” – ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.