Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom?

Jag har på flera sätt medverkat i antologin ”Håller vi på att
förvandla livet till en sjukdom?” Jag har arbetat som medredaktör,
textredigerare och korrekturläsare samt skrivit följande fyra texter:

  • Samhällsstrukturer skapar psykisk ohälsa (Intervju med Ingela Heimann)
  • Arbetslöshet och psykisk ohälsa bland unga (Intervju med Sven Bremberg)
  • Psykisk ohälsa är priset vi får betala för ett ojämnställt samhälle (Intervju med Berit Larsson)
  • Ge hopp – terapeutens viktigaste uppgift (Intervju med Ritva Holmström)

Jag har också översatt en text från danska till svenska:

  • Om vikten av att använda både hjärtats och hjärnans ögon (Intervju
    med Brita Haugen)