Med lätta bevis

Jacqueline Winspear, 2007

Ett händelserikt år har passerat sedan Maisie Dobbs installerade sig som privatdetektiv på Fitzroy Square i London. Plötsligt kontaktas hon av Joseph Waite, en mycket förmögen man. Hans dotter har försvunnit och nu ger han Maisie i uppdrag att finna henne och återföra henne hem.

Det som kännetecknar en bra andrabok som ”Med lätta bevis” är att man vill läsa dess efterföljare.

New York Times Book Review