Undergången – Hitler och slutet på Tredje riket

Joachim Fest,  2004

Joachim Fest koncentrerar sin berättelse kring livet i Hitlers bunker under rikskansliet i centrala Berlin. Han har försökt ge en helhetsbild av det förvirrade förloppet i Tredje rikets upplösningsskede … Hitler blir i Joachim Fests bok en skrupelfri maktbesatt varelse som mist sin strålglans men som fortfarande har ett grepp om några av sina trogna. Joachim Fest har inskjutit reflekterande partier som tar fasta på hur detta historiska skeende kunde inträffa. Det är utmärkt.

Eva Ström, Sydsvenskan