Dokumentation

apple-keyboard

Jag har under senare år dokumenterat vid många olika typer av sammankomster som exempelvis företagskonferenser, rundabordssamtal, workshopar, fokusgruppssamtal, framtidsverkstäder, föreläsningar och open space-möten.

Oftast går det till så att jag sammanfattar allt som sagts under exempelvis en konferens och därefter levererar jag en layoutad version med alla texter och de bilder som jag tagit under sammankomsten.

Vid behov kan jag också spela in allt som sägs vid dokumentationstillfället och sedan skriva ut allt ordagrant. Det kan till exempel vara vid sådana tillfällen då fokusgruppssamtal eller intervjuer ska användas som underlag vid ett fortsatt arbete eller en större undersökning.

Exempel på dokumentationsarbeten.