Skrivande

text_ulrikajannertkallenberg

Jag skriver både faktaartiklar och mer litterära texter. När jag arbetar med faktatexterna fokuserar jag på att skriva så begripligt och konkret som möjligt så att läsaren lätt kan ta till sig all information.

När det gäller de mer personligt hållna journalistiska berättelserna som exempelvis reportage och personporträtt vill jag genom att skapa en egen röst och en litterär stil ge texterna  liv.

Jag har arbetat som journalist i många år och är van vid att skriva nyhetsartiklar, reportage, personporträtt och olika intervjuer.

Jag har även arbetat med texter till broschyrer, webbsidor och medlemstidningar. Under senare år har jag skrivit ett stort antal artiklar på temat jämställdhet, ofta kopplat till sjukvården, men också till andra enheter inom Västra Götalandsregionen.

Här finns exempel på skrivjobb jag har utfört.