Språkgranskning

Sprakgranskning

Jag både korrekturläser och språkgranskar olika typer av texter som artiklar, faktaböcker, skönlitterära verk, uppsatser och reklamtexter.

När jag korrekturläser en text kontrollerar jag att texten är skriven på ett sätt som följer dagens skrivregler. Jag korrigerar alla typer av språkliga fel som exempelvis syftningsfel och stavfel.

Om jag språkgranskar en text gör jag en mer fördjupad genomgång av språket. Jag kontrollerar ordval, meningsbyggnad, stil och ser till att texten hänger ihop på ett tydligt sätt och är anpassad efter syfte och målgrupp. Jag tittar också på disposition och hjälper till att sätta rubriker.

Exempel på språkgranskningsuppdrag.